[Tự viết]Tổng tài và cậu sinh viên.


20

Tác giả: CCC

Thể loại: đoản ngắn, hài, tổng tài mặt dày lười công x bình phàm nóng tính thụ, HE.

Lưu ý: Là chuyện mình tự thẩm ra, văn phong của mình mang hơi hướng học sinh tiểu học, cũng ảnh hưởng từ văn phong của Trung Quốc.

Văn án:

Nóng tính: Anh cút cho tôi, cút!!!!!!!!!

Tổng tài: Không cút, không cút.